Skelbimai

Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2017-05-21

 Ateinantį sekmadienį - gegužės 28 d. -  Bažnyčia švęs Šeštines, Viešpaties žengimo į dangų iškilmę liturgijoje.

Taip pat kviečiame tikinčiuosius devynias dienas prieš Sekmines (nuo šio penktadienio - gegužės 26 d.) kasdien melstis į Šventąją Dvasią malda „Dvasia, Viešpatie, ateik....“ Ši malda katedroje - šv. Mišių metu, vietoj visuotinės maldos.

Klebonas

Skelbimai Kaišiadorių katedroje – Didžioji savaitė ir Velykos (2017)

 1. Verbų sekmadienį prasideda Didžioji savaitė, skirta svarbiausių Išganymo slėpinių šventimui:

- Didįjį ketvirtadienį Krizmos - aliejų šventinimo Mišios katedroje - 10 val. (Mišias švenčia vyskupas, kartu su vyskupijos kunigais; kunigai tą dieną atnaujina kunigystės pažadus bei šventinami sakramentų šventimui skirti aliejai).

Didžiosios savaitės ir Velykų iškilmės pamaldų laikas Kaišiadorių katedroje (2017)

 

- Didįjį ketvirtadienį Krizmos Mišios Kaišiadorių katedroje - 10 val.; Krizmos Mišias švenčia vyskupas kartu su vyskupijos kunigais; Mišių metu šventinami Ligonių ir Katechumenų aliejai bei konsekruojama Krizma, aliejai skirti sakramentų šventimui, o kunigai atnaujina Kunigystės pažadus.

- Didįjį ketvirtadienį Paskutinės vakarienės Mišios - 18 val.

Puslapiai