Skelbimai

Krikščioniškas kino klubas kviečia į Gavėnios kino seansą 2017-03-17 d.

Krikščioniškas kino klubas kviečia į Gavėnios kino seansą, kuriame žiūrėsime Rodrigo Garcia kinematografinę meditaciją apie Jėzaus gundymus dykumoje, pavadintą "Paskutinės dienos dykumoje" ("Last Days In The Desert",2015). Filmas bus rodomas kovo 17 d. 18:30  Sielovados centro salėje (Birutės g. 9).

Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2017-03-05

Dėl piligrimų iš Kauno

Kovo 8 d. – šį trečiadienį - katedroje lankysis piligrimų grupė iš Kauno arkivyskupijos – arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas ir Kauno arkivyskupijos kunigai – melsis prie Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kapo. Šia proga, 11 val. katedroje bus švenčiamos Mišios, kurias celebruos svečiai iš Kauno arkivyskupijos. Kviečiame parapijiečius dalyvauti.  

 

Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2017-02-19)

Su džiaugsmu pranešame, kad Šventasis Tėvas Pranciškus jau paskyrė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju – datą. Iškilmės vyks šių metų birželio 25 d. Vilniuje. Apeigoms vadovaus popiežiaus Pranciškaus pasiuntinys - Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Andželo Amato. Tai išskirtinis istorinis įvykis, nes skelbimo palaimintuoju apeigos Lietuvoje vyks pirmą kartą. Dėkojame Dievui.

SKELBIMAS

Kviečiame žiūrėti laidą - „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2017-02-05) 7.30 val. per LRT ir 12.35 val. per LRT KULTŪRĄ - pažintį su Garbinguoju Dievo tarnu arkivyskupu Teofiliumi Matulioniu. Pirmojoje laidoje kalbins T. Matulionio bylos postulatorių kun. Mindaugą Sabonį, Kaišiadorių vyskupą emeritą Juozą Matulaitį, mons. Algirdą Jurevičių ir istoriką dr. Arūną Steikų.

Puslapiai