Skelbimai

Garbingojo Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio Beatifikacijos iškilmių programa - Kaišiadorys - Vilnius 2017 m.

 

Birželio 24 d. (šeštadienis)

12.30 val. – Iškilmingas Popiežiaus Legato kardinolo Angelo Amato SDB sutikimas prie Kaišiadorių rajono savivaldybės. Lietuvos Respublikos ir Vatikano valstybės vėliavų pakėlimas. Jo Eminencijos kardinolo Angelo Amato SDB pasveikinimas Kaišiadorių katedroje ir privati malda prie Garbingojo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio palaikų - sarkofago.

Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2017-05-21

 Ateinantį sekmadienį - gegužės 28 d. -  Bažnyčia švęs Šeštines, Viešpaties žengimo į dangų iškilmę liturgijoje.

Taip pat kviečiame tikinčiuosius devynias dienas prieš Sekmines (nuo šio penktadienio - gegužės 26 d.) kasdien melstis į Šventąją Dvasią malda „Dvasia, Viešpatie, ateik....“ Ši malda katedroje - šv. Mišių metu, vietoj visuotinės maldos.

Klebonas

Puslapiai