Skelbimai

Krikščioniškas kino klubas kviečia į Gavėnios kino seansą 2017-03-17 d.

Krikščioniškas kino klubas kviečia į Gavėnios kino seansą, kuriame žiūrėsime Rodrigo Garcia kinematografinę meditaciją apie Jėzaus gundymus dykumoje, pavadintą "Paskutinės dienos dykumoje" ("Last Days In The Desert",2015). Filmas bus rodomas kovo 17 d. 18:30  Sielovados centro salėje (Birutės g. 9).

Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2017-03-05

Dėl piligrimų iš Kauno

Kovo 8 d. – šį trečiadienį - katedroje lankysis piligrimų grupė iš Kauno arkivyskupijos – arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas ir Kauno arkivyskupijos kunigai – melsis prie Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kapo. Šia proga, 11 val. katedroje bus švenčiamos Mišios, kurias celebruos svečiai iš Kauno arkivyskupijos. Kviečiame parapijiečius dalyvauti.  

 

Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2017-02-19)

Su džiaugsmu pranešame, kad Šventasis Tėvas Pranciškus jau paskyrė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju – datą. Iškilmės vyks šių metų birželio 25 d. Vilniuje. Apeigoms vadovaus popiežiaus Pranciškaus pasiuntinys - Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Andželo Amato. Tai išskirtinis istorinis įvykis, nes skelbimo palaimintuoju apeigos Lietuvoje vyks pirmą kartą. Dėkojame Dievui.

Puslapiai