Skelbimai

Skelbimai – Kaišiadorių katedra – 2017-11-05

 

1. Kaišiadorių  (dekanato) Šeimos centras kviečia parapijos šeimas į susitikimus, kurių metu bus gilinamasi į sutuoktinių – tėvų ir jų vaikų tarpusavio santykius, Dievo vietą šeimos gyvenime. Susitikimai vyks kiekvieną penktadienį Vyskupijos sielovados centre - Birutės 9, Kaišiadoryse (II a.), pradžia - 18.30 val. Kviečiame dalyvauti.

KVIEČIAME Į KRIKŠČIONIŠKO KINO KLUBO KINO SEANSĄ 2017-11-10 d.

   

    Krikščioniško kino klubas kviečia lapkričio 10 d. 18.30 val. į kino seansą, kurio metu  žiūrėsime Roberto Duvallio filmą "Apaštalas" ("The Apostle", 1997) - pasakojimą apie atpirkimo ieškantį evangelinės bendruomenės pastorių. Su šio filmo pagalba apmąstysime ortodoksinės katalikybės ir protestantizmo skirtį.  Filmą pristatys ir ves Ramūnas Aušrotas. Laukiame jūsų sielovados centre 3a.

Skelbimai katedroje – 2017-10-22/29

 

 Dėl Visų šventųjų ir Vėlinių...

· Artėjant Vėlinių – maldų už mirusius aštuondieniui, atkreipiame dėmesį, jog katedros prieangyje prie stalelio galima palikti auką šv. Mišioms už mirusius artimuosius, nurodant mirusių vardus; šv. Mišios šiomis intencijomis katedroje bus švenčiamos per visą Vėlinių aštuondienį - lapkričio 1-8 dienomis.

Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2017-10-15

 

Dėl šv. Jono Pauliaus atlaidų

Spalio 22 d. – ateinantį sekmadienį - liturginiame kalendoriuje minimas Šv. Jonas Paulius II. Tą dieną tikintieji, įprastomis sąlygomis, gali pelnyti Visuotinius atlaidus aplankę Kaišiadorių katedros Dievo Gailestingumo koplyčią ir pasimeldę prie šventojo altoriaus – relikvijos. Atlaidų šv. Mišios katedroje – 12 val. Kviečiame dalyvauti! 

SKELBIMAS

      

   

   Rašomos Šv. Mišios Vėlinių Oktavai, kurios bus aukojamos lapkričio 1- 8 dienomis. 

Galite užsirašyti po Šv. Mišių bažnyčioje arba atėjus į parapijos raštinę (tik ne telefonu).

Puslapiai