Skelbimai

Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2017-10-08

  • Ateinantį sekmadienį – spalio 15 d. - Bažnyčia kvies maldai už Misijas – Jėzaus Gerosios naujienos sklaidą pasaulyje, misionierius bei jų triūsą ir kvies tikinčiuosius prisidėti aukomis misijų veiklai paremti. Kitą sekmadienį rinkliava katedroje bus skirta misijoms, o surinktos aukos perduotos Apaštalų Sosto nunciatūrai Vilniuje. Iš anksto dėkojame. 

Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2017-09-24

Dėl keliaujančiųjų ir vairuotojų dienos

Šį - paskutinį rugsėjo sekmadienį bažnyčiose Lietuvoje meldžiamasi už keliaujančiuosius ir vairuotojus, minint jų dieną. Taip siekiama atkreipti didesnį dėmesį į vairuotojų ir keleivių elgesį kelyje, keliaujančiųjų maldą ir maldą už keliaujančiuosius. Be to, šiandien po pamaldų, to paprašius, bus šventinamos tikinčiųjų transporto priemonės – automobiliai.

Mons. Algirdas Jurevičius paskirtas pal. Teofiliaus kanonizacijos bylos postulatoriumi (2017 09 13)

   

   Kaišiadorių vyskupas šių metų rugsėjo 13 d. paskyrė mons. teol. dr. Algirdą Jurevičių, Kaišiadorių vyskupijos generalvikarą, palaimintojo Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatoriumi. Iki šiol beatifikacijos bylos postulatoriaus pareigas ėjęs kun. bažn. t. dr. Mindaugas Sabonis atleistas jo paties prašymu.

Puslapiai