2020 m. gegužės 18 d. katalikiškas pasaulis švenčia 100- ąsias Šventojo Jono Pauliaus II gimimo metines

   2020 m. gegužės 18 d. katalikiškas pasaulis švenčia 100- tąsias Šventojo Jono Pauliaus II gimimo metines. Šventasis Jonas Paulius II- pirmasis Lietuvą aplankęs popiežius. 1993 – tųjų metų rudenį, lankydamasis Lietuvoje, Jonas Paulius II visam pasauliui parodė pripažįstąs neseniai nepriklausomybę atkūrusią valstybę. Popiežiaus viešnagė truko net keturias dienas. Jų metu Jonas Paulius II aplankė Vilnių, Kauną ir Kryžių kalną, meldėsi Aušros Vartų Šventovėje ir Šiluvos koplyčioje.

   Mūsų Kaišiadorių katedroje Dievo Gailestingumo koplyčioje yra Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II relikvijos. Taip pat yra ir Šventojo Jono Pauliaus II arnotas, kurį jis naudojo apaštalinių kelionių metu.

  Šventojo Jono Pauliaus užtarimas telydi visus Kaišiadorių vyskupijos tikinčiuosius ir visus atvykstančius, kad jie savo gyvenime kuo giliau patirtų Gailestingojo Jėzaus veikimą.

   Minint šią sukaktį, Kaišiadorių katedroje – gegužės 17 d. (sekmadienį) 10 val. - šv. Mišias celebruos Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Šv. Jonas Paulius II taip pat bus minimas ir visose vyskupijos parapijose - sekmadienio Liturgijoje.

   Gimimo 100-tmečio proga, Lietuvos visuomeninis transliuotojas - LRT - gegužės 19 d. rodys 2016 m. sukurtą dokumentinį filmą „Jonas Paulius II ir komunizmo žlugimas“ (rež. D. Naglieri).

 

 Šventojo popiežaus Jono Pauliaus II mintys:

Turime mesti į šalį visas baimes, kad galėtume nešti Kristų į pasaulį, kad ir kuo užsiimtume, kur begyventume.

Kiekvienas žmogus yra brangesnis už viso pasaulio auksą.

Laisvė yra skirta tiesai ir išsiskleidžia tada, kai žmogus ieško tiesos ir ja gyvena.

Malda pripildo protą tiesos, o širdžiai suteikia viltį.

Gyvenimas yra mums patikėtas talentas, kurį turime perkeisti, pagausinti ir paversti dovana kitiems.

Tapkite draugais tiems, kurie neturi draugų. Tapkite šeima tiems, kurie neturi šeimos. Tapkite bendruomene tiems, kurie neturi bendruomenės.

Dievas ateina pas mus per dalykus, kuriuos geriausiai pažįstame ir galime lengviausiai patikrinti – per mūsų kasdienio gyvenimo dalykus.

Tikėjimas – tai laisvės pasiūlymas.

Tikėjimas ištobulina vidinę akį ir atveria protą, kad šis įvykių sraute įžvelgtų apvaizdos veikimą.

Tikėjimas ir protas – tai lyg du sparnai, kuriais žmogaus dvasia pakyla į tiesos kontempliavimą.

Nebijokite atverti durų Kristui! Jis pažįsta žmogaus širdį ir moka atsakyti į skaudžiausius jo nerimo klausimus.

Kartu Kristus mokė žmogų daryti gera savo kančia ir daryti gera tiems, kurie kenčia. Šiuo dvejopu aspektu jis iki galo atskleidė kančios prasmę

Esame pašaukti mylėti ir gerbti kiekvieno žmogaus gyvybę, atkakliai ir narsiai dirbti tam, kad pernelyg daug mirties ženklų paženklintame mūsų laike pagaliau įsiviešpatautų nauja gyvybės kultūra, tiesos ir meilės ugdymo vaisius.  (knygos „Mozaika“).