Dėl Visų šventųjų ir Vėlinių pamaldų

 

Lapkričio 1 d. - Visų šventųjų liturginė iškilmė privaloma katalikams; šv. Mišios katedroje - 10 ir 12 val. ir vakare - 18 val. - už mirusiuosius aukotojų intencija.

 

Lapkričio 1 d. šv. Mišios už mirusiuosius (dar) bus švenčiamos Kaišiadorių kapinėse – 15 val., po Mišių – Vėlinių procesija.

 

Lapkričio 2 d. – Vėlines – mirusiųjų minėjimo liturgijoje diena; šv. Mišios katedroje už mirusiuosius – 10, 12 ir 18 val.

 

Vėlinių aštuondienyje tikintieji, jei dalyvauja Mišiose už mirusius ir priima šv. Komuniją, pamaldžiai aplankę kapines ir ten pasimeldę, gali pelnyti atlaidus mirusiesiems.

 

Kaišiadorių parapijos klebonas