Diak. Ginto Petkevičiaus Kunigystės šventimai - liepos 5 d.

   Kaišiadorių vyskupas Jonas IVANAUSKAS Kaišiadorių katedroje 2020-07-05 (15 val.) suteiks Kunigystės šventimus diakonui Gintui PETKEVIČIUI, atliekančiam tarnystę Birštono parapijoje.

Gintas Petkevičius gimė Kaišiadoryse, studijavo VDU Katalikų teoligijos fakultete ir įgijo licencijato laipsnį. Kunigystei rengėsi Kauno kunigų seminarijoje, 2020-02-02 buvo įšventintas diakonu Kaišiadorių vyskupijai, žr. - foto...

Šia proga, Kristų tikintieji kviečiami pasimelsti už šventinamąjį - palydėti užtarimu.

Kurijos info