Gegužės 14-oji – maldos už žmoniją diena

„Mes kviečiame visus žmones visame pasaulyje, kreiptis į Dievą, melsti, pasninkauti ir daryti gailestingumo darbus, kiekvieną žmogų kiekvienoje pasaulio dalyje pagal savąją religiją, tikėjimą ir doktriną, kad Dievas panaikintų šią epidemiją, išgelbėtų iš šios nelaimės, padėtų mokslininkams atrasti vaistą, kuris ją įveiktų, išlaisvintų pasaulį nuo sunkaus užkrato padarinių sveikatai, ekonomikai, humanitarinei situacijai“, – rašoma Komiteto pareiškime ir siūloma gegužės 14 dieną skirti maldai už visą žmoniją, palydint ją pasninku ir gerais darbais. 

Visas straipsnis.