Kaišiadorių katedra, skelbimai – 2017 11 19

   

    Šiandien (lapkričio 19 d.), trečiąjį lapkričio sekmadienį, minima Žuvusiųjų eismo įvykiuose atminimo diena. Šia proga, Bažnyčia kviečia tikinčiuosius pasimelsti intencija už žuvusiuosius kelyje, taip pat už jų artimuosius – šeimas... Kartu norima atkreipti visuomenės dėmesį į kiekvieno asmeninę atsakomybę už savo elgesį kelyje - kelių eismo taisyklių laikymąsi, kad būtų išvengta beprasmių aukų.

   Šį sekmadienį (lapkričio 19 d.) taip pat minima pop. Pranciškaus paskelbta Pasaulinė vargstančiųjų diena. Popiežius ragina krikščionių bendruomenes angažuotis ir surengti daug draugiškų susitikimų, solidarumo ir broliškos pagalbos progų vargstantiems, šiuos žmones ir jiems patarnaujančius savanorius, pakviesti bendrai dalyvauti sekmadienio Eucharistijoje – melstis kartu ir už juos… Popiežiaus kreipimasis, skirtas šiai dienai, skelbimas internete (katalikai.lt).

   Lapkričio 23 d. mūsų krašte minima Negimusio kūdikio diena. Bažnyčia, siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į šią problemą, kviečia tikinčiuosius tą dieną ar kita proga, pasimelsti intencija - už žmones netekusius kūdikio, negimusius kūdikius bei dvasinio ir fizinio išgydymo reikalingas šeimas.

    Ateinantį sekmadienį (lapkričio 26 d.) Bažnyčia švęs Kristaus Karaliaus liturginę iškilmę ir užbaigs šiuos – Bažnyčios metus... Ateinantį sekmadienį taip pat kviečiame pasimelsti ir už šios vyskupijos Ganytoją konsekravimo vyskupu metinių proga. Jo Ekscelencija Vyskupas Jonas Ivanauskas konsekruotas vyskupu 2003 m. lapkričio 23 d. Kauno arkikatedroje.

  Šiandien, užbaigiant Aušros Vartų atlaidais, baigiami švęsti Palaimintojo Teofiliaus Matulionio metai Lietuvoje. Toliau tęsis Lietuvos vyskupų paskelbti Trakų Dievo Motinos - Lietuvos Globėjos metai. Taip jau sutapo, kad 300-osios Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo (popiežiaus karūnomis) metinės vyks minint Lietuvos valstybės šimtmetį – kitais metais, rugsėjo mėnesį Trakuose.

   Taip pat informuojame, kad lapkričio 23 ir 30 dienomis Šv. Rašto paskaitų nemus, nes lapkričio 23 d. bus minima Negimusio kūdikio diena, o lapkričio 30 d. lektorius kun. Mozė bus išvykęs į Romą. Sekanti Šv. Rašto paskaita bus gruodžio 7 d. 18:45 val.

Klebonas