Keliautojų ir vairuotojų diena 2018-09-30

 

Šią dieną Lietuvos Vyskupų Konferencijos kvietimu nuo 2009 m. minime kasmet, paskutinį rugsėjo sekmadienį.

Šio sekmadienio pamaldose prašoma Dievo palaimos ir globos visiems eismo dalyviams, keliautojams ir vairuotojams.

Mūsų Išganytojas Jėzus Kristus nuolat keliavo skelbdamas Tiesą apie Dievą ir žmogų, mokydamas teisaus gyvenimo ir darydamas gerus darbus. Melskimės, kad globotų ir saugotų visus žmones, keliaujančius šios žemės keliais (iš Bendruomeninės maldos laiminant vairuotojus ir automobilius).