KRIKŠČIONIŠKAS KINO KLUBAS KVIEČIA Į KINO SEANSĄ, 2019-02-08

 

  Krikščioniškas kino klubas kviečia  vasario 8 d. 18.45 val.  į kino seansą, kuriame žiūrėsime Philippe Agostini istorinę dramą "Karmeličių dialogai" („Le dialogue des Carmélites“, 1960), pasakojančią Kompjenės kankinių istoriją. Laukiame jūsų Sielovados centro 2 a. salėje. Filmą pristatys R. Aušrotas.

 

1794 m. Prancūzijoje, siaučiant prancūzų revoliucijos pagimdytam terorui, Paryžiuje buvo giljotinuotos 11 basųjų karmeličių, trys apaštalinės seserys karmelitės ir dvi karmeličių tretininkės, atsakę išsižadėti savo tikėjimo, t.y. nebegyventi taip, kaip iš jų reikalavo jų duoti  įžadai. To meto civiliniai įstatymai draudė bet kokią tikėjimo praktiką.

 1931 m. į katalikybę perėjusi vokiečių baronienė Gertrūda von le Fort išleido romaną "Paskutinė ant ešaforto" ("Die Letzte am Schafott"), kuriame papasakojo karmeličių kankinystės istoriją. Jo pagrindu prancūzas katalikas Georges Bernanosas,  lietuvių skaitytojams pažįstamas iš romanų "Kaimo klebono dienoraštis" ir "Po šėtono saule", sukūrė pjiesę "Karmeličių dialogai". Bernanoso pjesė inspiravo prancūzų kompozitorių Francis Poulenc sukurti operą ("Dialogues de Carmélites", 1957). Filmas sukurtas Bernanoso pjesės pagrindu.