Kun. Marius Talutis: Popiežiaus ir Teofiliaus susitikimai Lietuvoje

 

Palaimintasis arkivyskupas Teofilius ir popiežius Pranciškus yra labai artimi. Ir ne tik todėl, kad dabartinis Pontifikas ypač gerbia tikėjimo kankinius ar kad, jis pasirašė Apaštalinę Bulę leidžiančią Teofiliaus beatifikaciją. Panašūs jų požiūriai į moderniuosius laikus, nes Teofilius mylėjo tą laikmetį, kuriuo jis gyveno, nepaisant, kad teko daug iškentėti nuo bolševikų teroro. Jis buvo vilties žmogus. Taip pat panašus jų paprastumas ir betarpiškas bendravimas, ganytojiška meilė, nes ir tapęs vyskupu, ir po daugelio kalėjimų metų, jis savo būdu, panašiai kaip ir popiežius Pranciškus, pasiliko klebonu, kuris pažįsta ir rūpinasi savo žmonėmis.

Visą straipsnį galime skaityti čia.