KVIEČIAME Į Kristaus Atsimainymo iškilmę ir atlaidus Kaišiadorių katedroje 2017-08-06 d.

Rugpjūčio 6 d. - sekmadienį - Kaišiadorių katedroje bus švenčiami bažnyčios titulo – Kristaus Atsimainymo iškilmė ir parapijos atlaidai.

Atlaidų pamaldų tvarka:

-     8 val. - šv. Mišios palaimintojo Teofiliaus koplyčioje; jas celebruos Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir svečias iš Romos – pal. Teofiliaus Matulionio bylos relatorius - kun. prof. Zdzisław J. Kijas OFMcap;

-     10 val. šv. Mišių nebus, nuo 10 val. iki 12 val. katedroje vyks Švč. Sakramento adoracija, bus klausoma išpažinčių;

-     12 val. - iškilmingos atlaidų šv. Mišios; po Mišių – Eucharistinė procesija šventoriuje ir agapė prie klebonijos.

Kaišiadorių parapijiečius ir svečius kviečiame dalyvauti!

 

Parapijos klebonas