Kviečiame paremti katedros remonto darbus

   Mūsų katedroje ir toliau vyksta langų keitimo ir remonto darbai. Kviečiame paremti šiuos darbus savo auka. Sekmadieniais po šv. Mišių parapijos kunigai katedros gale priims jūsų aukas. Auką taip pat galima atnešti į parapijos raštinę arba pervesti į sąskaitą:

Kaišiadorių kredito unija:  A/S LT 60 5011 8000 1400 0343

Prašome, pagal galimybes, paremti katedros remontus. Nuoširdžiai dėkojame. 

Parapijos klebonas