Marijos radijas. Ganytojo žodis 2017-10-14

 

Laidoje dalyvavo Kaišiadorių vyskupas J.E. Jonas Ivanauskas. Laidą vedė kun. Povilas Narijauskas.

Klausytis įrašo