Popiežius Pranciškus Lietuvoje lankysis 2018 m. rudenį, rugsėjo 22 ir 23 dienomis. Su visais geros valios žmonėmis jis susitiks Vilniuje ir Kaune.

 

PILIGRIMAMS

Norintys drauge su savo parapijos bendruomene dalyvauti pagrindiniuose susitikimuose – jaunimo susitikime Vilniuje ir / ar Šv. Mišiose Kaune, – kviečiami kreiptis į savo parapijų ar bažnyčių kunigus. Taip galėsite drauge su savo grupe pasirengti popiežiaus Pranciškaus sutikimui. Šis laikas yra brangi dovana ir malonė, kad jūsų bendruomenės širdys augtų.

Norintiems savarankiškai dalyvauti jaunimo susitikime Vilniuje ir / ar šv. Mišiose Kaune elektroninė registracija vyksta nuo rugpjūčio 1 d. Tiek šiuose, tiek kituose susitikimuose su popiežiumi galima dalyvauti ir neturint kvietimo. Visa susitikimų programa skelbiama čia.

Norintiems pamatyti popiežių Pranciškų, vykstantį papamobiliu, registracija nebus reikalinga. Popiežių Pranciškų bus galima sutikti:
Kelyje nuo Aušros Vartų iki Katedros aikštės (rugsėjo 22 d., Vilnius);
Kelyje nuo Katedros iki Apaštalinės nunciatūros (rugsėjo 22 d., Vilnius);
Kelyje nuo Kauno arkivyskupijos kurijos iki Katedros (rugsėjo 23 d., Kaunas);
Kelyje nuo Lukiškių aikštės iki Apaštalinės nunciatūros (rugsėjo 23 d., Vilnius).

Turintiems kvietimus į sektorius: norintys patekti į jaunimo susitikimo su Popiežiumi Vilniuje ir šv. Mišių Kaune sektorius, turi pateikti kvietimus. Kvietimus galima atsispausdinti arba turėti išmaniajame įrenginyje. Ant kvietimų įrašytas sektoriaus pavadinimas, kurį sudaro raidė ir skaičius. Raidė nurodo, pro kuriuos patikros vartus prašome įeiti. Labai prašome nevėluoti ir atvykti kvietime nurodytu laiku. Sektorių ir patikros vartų schemas rasite svetainėje www.popieziausvizitas.lt rugsėjo viduryje.

Kvietimai turi unikalius kodus. Kvietimas yra nemokamas ir neparduodamas, jis negali būti kopijuojamas ir gali būti panaudotas tik vieną kartą.

Visuose susitikimuose dalyvavimas nemokamas, leidimai į sektorius bus nemokami ir jais negali būti prekiaujama.

 

Nakvynė: grupėms ir pavieniams piligrimams, kurie dalyvaus šv. Mišiose su popiežiumi ir kuriems yra reikalinga nakvynė Kauno mieste (naktį iš rugsėjo 22 d. į 23 d.), prašome užpildyti registracijos formą čia (iki rugsėjo 10 d.). Kilus klausimams galima rašyti el. paštu nakvyne@popieziausvizitas.lt

Transportas: kaip patogiai atvykti į susitikimus su popiežiumi Pranciškumi, sužinosite čia.  
Į susitikimus su Popiežiumi kviečiame vykti viešuoju transportu.
Rugsėjo 22 d., šeštadienį, Vilniuje ir rugsėjo 23 d., sekmadienį, Kaune viešasis transportas bus nemokamas.
Rugsėjo 21–23 dienomis „Lietuvos geležinkelių“ traukinių išvykimo ir atvykimo laikas bus priderintas prie dviejų didžiųjų susitikimų Kaune ir Vilniuje.
Jeigu atvykstate automobiliu, būtinai pasitikrinkite informaciją apie eismo ribojimą ir parkavimo galimybes.

Atvykstantiems autobusais: Užsakytais autobusais atvykstančioms grupėms rekomenduojama autobusus užregistruoti čia, kad būtų paskirta parkavimo vieta.

 

Norintys patekti į susitikimus su Popiežiumi turės praeiti saugumo patikrą.

Galima įsinešti:

 • sulankstomą kėdutę,
 • pledą,
 • maistą,
 • vandenį ir kitus nealkoholinius gėrimus (rekomenduojama ne stiklinė tara, leidžiami termosai),
 • vėliavą (ne metaliniu kotu),
 • apsiaustą nuo lietaus (nerekomenduojama neštis skėčių),
 • fotoaparatą.

Draudžiama įsinešti:

 • ginklus, jų sudedamąsias dalis ir muliažus,
 • sprogmenis, jų sudedamąsias dalis, sprogstamąsias medžiagas, pirotechnikos gaminius,
 • daiktus, medžiagas ar priemones, kurias dėl smogiamųjų, kertamųjų, pjaunamųjų, duriamųjų savybių galima panaudoti kaip ginklus ar sužeisti,
 • peilius, žirkles, kopėčias, kirvius, kitas specialiąsias priemones, įnagius bei daiktus, panašius į juos,
 • nuodingas, degias, chemines, pavojingas medžiagas ar skysčius,
 • medžiagas, įrenginius, skysčius, skleidžiančius jonizuojančią spinduliuotę, infekcinę ar biologinę taršą,
 • kitas priemones, įrenginius, medžiagas, kurias renginio saugumą užtikrinantys pareigūnai priskiria prie pavojingų,
 • bepilotes skraidykles,
 • gyvūnus.

Svarbu

Susitikimų vietose budės policija, bus teikiama medicininė pagalba.

Katedros aikštėje ir Santakos parke veiks informacijos palapinės, bus galima įsigyti oficialios atributikos ir katalikiškų leidinių.

Provokacijų atveju kviečiame neprarasti savitvardos ir ramybės ir, esant būtinybei, informuoti sektoriuose budinčius pareigūnus ar savanorius.