Skelbimai – Kaišiadorių katedra – 2017-11-12

 

1. Lapkričio 19 d. (sekmadienį) bus minima pop. Pranciškaus paskelbata Pasaulinė vargšų diena. Popiežius ragina krikščionių bendruomenes iš anksto - dar prieš šią Dieną angažuotis ir surengti daug draugiškų susitikimų, solidarumo ir broliškos pagalbos progų vargstantiems. Po to šiuos žmones ir savanorius pakviesti bendrai dalyvauti sekmadienio Eucharistijoje. Popiežiaus kreipimasis, skirtas šiai dienai skelbimas internete - http://www.katalikai.lt/index.php?id=6&nid=17018

2. Kaišiadorių  (dekanato) Šeimos centras kviečia parapijos šeimas į susitikimus, kurių metu bus gilinamasi į sutuoktinių – tėvų ir vaikų tarpusavio santykius, Dievo vietą šeimos gyvenime. Susitikimai vyks kiekvieną penktadienį Vyskupijos sielovados centre - Birutės 9 (II a.), pradžia - 18.30 val. Kviečiame dalyvauti.

3. Lapkričio 12 - 19 dienomis Aušros Vartuose Vilniuje vyks Gailestingumo Motinos atlaidai. Pagrindinė atlaidų diena – lapkričio 19 d., Mišias 11 val. transliuos Lietuvos televizija. Atlaidų dienomis maldininkai sulauks palaimintojo Teofiliaus Matulionio Vilniuje. Palaimintojo relikvija bus išstatyta pagarbinumui - malonių prašymui Šv. Teresės bažnyčios koplyčioje. Atlaidų tvarkaraštis skelbiamas internete - http://www.ausrosvartai.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=57

 4. Aušros Vartų atlaidais baigiami švęsti Palaimintojo Teofiliaus Matulionio metai. Toliau tęsis Lietuvos vyskupų paskelbti Trakų Dievo Motinos - Lietuvos Globėjos metai. Taip jau sutapo, kad 300-osios Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo (popiežiaus karūnomis) metinės vyks minint Lietuvos valstybės šimtmetį – kitais metais, rugsėjo mėnesį Trakuose.

Klebonas