Skelbimai Kaišiadorių katedroje, 2016-10-02

  1. Spalio 5 d. – šį trečiadienį liturginiame kalendoriuje minima šv. Faustina Kovalska; tą dieną tikintieji, įprastomis sąlygomis, gali pelnyti visuotinius atlaidus aplankę Kaišiadorių katedros Dievo Gailestingumo koplyčią ir  pasimeldę prie šv. Faustinos relikvijos.

2. Spalio 9 d. – ateinantį sekmadienį, 12 val. katedroje švęsime Rožinio Švč. Mergelės Marijos - Rožančinės atlaidus. Visus parapijiečius, o ypač parapijos Gyvojo rožinio brolijos narius, kviečiame dalyvauti atlaiduose, taip pat kviečiame įsijungti į Gyvojo rožinio draugiją – kartu melstis rožinio malda!

 

3. Spalio 16 d. – kitą sekmadienį, katedroje pastoviam garbinimui bus išstatyta palaimintojo Mykolo Sopočkos (šv. Faustinos Kovalskos dvasios tėvo) relikvija. Šia proga, spalio 16 d. 10 val. katedroje, kartu su Kaišiadorių vyskupu, šv. Mišias celebruos svečias iš Balstogės arkivyskupijos – arkivyskupas Edward Ozorowski. Po pamaldų pal. Mykolo Sopočkos relikvija, atvežta iš Balstogės, kur ilsisi palaimintojo palaikai, bus išstatyta Dievo Gailestingumo koplyčioje, šalia šv. Jono Pauliaus II ir šv. Faustinos relikvijų. Kviečiame dalyvauti!     Pastaba: spalio 16 d. 12:00 val. šv. Mišių nebus.

 

Klebonas