Skelbimai Kaišiadorių katedroje 2016-11-20

 

Dėl Advento laiko...

Kitą sekmadienį - lapkričio 27 d. - pradėsime Advento laiką Bažnyčioje ir Naujus liturginius metus.

Advento metu Bažnyčia kviečia tikinčiuosius budėti – daugiau pasimelsti, atlikti išpažintį, vengti perdėto dėmesio pirkiniams - dovanoms, neapleisti gerų darbų...

Advento sekmadieniais ankstyvosios šv. Mišios, kitaip vadinamos Rarotų mišiomis, katedroje bus švenčiamos 8 val., pusę valandos prie Mišias bus giedamos Marijos valandos... Rarotų mišiose taip pat bus uždegama iškiliau pastatyta žvakė, simbolizuojanti Nekaltąją Išganytojo Motiną, pagimdžiusią žmonijai Išganytoją.

Advento metu po šv. Mišių katedroje parapijiečiai galės įsigyti pašventintų kalėdaičių Kūčioms (aukos už kalėdaičius bus skirtos katedros šildymui).

Dėl akcijos Gerumas...

Lietuvos Caritas kviečia tikinčiuosius ir šiemet įsijungti į kasmet organizuojamą adventinę vargstančiųjų paramos akciją „Gerumas mus vienija”. Caritas per šį Adventą prašo už auką, skiriamą vargstančiųjų reikalams, įsigyti simbolinę Caritas žvakelę, taip paliudijant krikščioniškąją artimo meilę bei solidarumą. Šias žvakeles mūsų parapijoje bus galima įsigyti po pamaldų katedroje. Dėkojame už paramą!

Kiti skelbimai:

1.  Šį sekmadienį, Kristaus Karaliaus liturginės iškilmės dieną baigiasi Gailestingumo Jubiliejaus metai, prasidėję 2015 m. gruodžio 8-ąją. Popiežius Pranciškus, paskelbdamas Jubiliejinius metus sakė, kad jie turėtų būti Bažnyčiai malonės metais ir padėti padaryti tikinčiųjų liudijimą stipresnį bei veiksmingesnį, persmelktą gailestingumo artinantis prie kiekvieno žmogaus, nešant jam Dievo gerumą ir švelnumą. Užbaigiant šį jubiliejų ir užveriant Šventąsias Gailestingumo Jubiliejaus duris, Popiežius kviečia būti kupiniems dėkingumo Viešpačiui už tai, kad Jis mums dovanojo šį malonės metą (plg.Misericordiae Vultus). Kaišiadorių katedroje Gailestingumo jubiliejaus durys buvo užvertos praeitą sekmadienį - lapkričio 13 d. 

2. Šiandien, trečiąjį lapkričio sekmadienį, minint Pasaulinę dieną žuvusiems eismo įvykiuose atminti, Bažnyčia kviečia tikinčiuosius pasimelsti intencija - už žuvusiuosius kelyje, taip pat už jų artimuosius – šeimas...  Šią dieną paskelbė minėtina Jungtinių Tautų ir Pasaulio sveikatos organizacijos. Tikslas – žuvusiųjų eismo dalyvių paminėjimas, dvasinis ir moralinis palaikymas žmonių, kurių šeimos nariai, draugai ar pažįstami žuvo eismo įvykiuose. Kartu norima dar kartą atkreipti visuomenės dėmesį į kiekvieno asmeninę atsakomybę už savo elgesį kelyje, kelių eismo taisyklių laikymąsi, kad būtų išvengta beprasmių aukų.

3. Lapkričio 23 d. mūsų krašte minima Negimusio kūdikio diena. Bažnyčia, siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į šią problemą, kviečia tikinčiuosius tą dieną ar kita proga, pasimelsti intencija - už žmones netekusius kūdikio, negimusius kūdikius bei dvasinio ir fizinio išgydymo reikalingas šeimas. 2016 m.  Lietuvoje dėl įvykdyto aborto gyvybės neteko 4.700 kūdikių. Kaišiadorių katedroje šia intencija kviečiame melstis - lapkričio 23 d. 18 val. - šv. Mišiose, lapkričio 24 d. - šv. Sakramento adoracijoje, lapkričio 24 d. 15 val. –  Gailestingumo vainikėlio pamaldose.

4. Lapkričio 23 d. kviečiame taip pat pasimelsti už Kaišiadorių vyskupijos Ganytoją konsekravimo metinių proga. Vyskupas Jonas Ivanauskas konsekruotas vyskupu 2003 m. lapkričio 23 d. Kauno arkikatedroje. 

Klebonas