Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2016-12-04

1. Popiežiui Pranciškui šių metų gruodžio 1 d. įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti dekretą, pripažįstantį Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystę ir taip atveriantį kelią jo paskelbimui palaimintuoju, Kaišiadorių vyskupas prašo tikinčiuosius gruodžio 4 d. - sekmadienį melstis intencija - „dėkojant Dievui už arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimą“ .

2. Pakartotinai primename, jog Advento metu Bažnyčia kviečia tikinčiuosius budėti – skirti daugiau dėmesio dvasiniam gyvenimui – maldai, atlikti išpažintį, neapleisti gerų darbų artimui... Atgailos pamaldos su individualia išpažintimi katedroje numatytos paskutinį advento sekmadienį – gruodžio 18 d., 17 val. Kviečiame dalyvauti.

3. Advento metu po šv. Mišių katedroje parapijiečiai gali įsigyti pašventintų kalėdaičių Kūčioms (aukos už kalėdaičius bus skirtos katedros šildymui).

4. Gruodžio 8 d. – ketvirtadienį - Bažnyčia švęs Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo liturginę šventę. Šv. Mišios katedroje - šiokiadienių tvarka.

5. Lietuvos Caritas kviečia tikinčiuosius ir šiemet įsijungti į kasmet organizuojamą adventinę vargstančiųjų paramos akciją „Gerumas mus vienija”.Caritas per šį Adventą prašo už auką, skiriamą vargstančiųjų reikalams, įsigyti simbolinę Caritas žvakelę, taip paliudijant krikščioniškąją artimo meilę bei solidarumą. Šias žvakeles mūsų parapijoje bus galima įsigyti po pamaldų katedroje. Dėkojame už paramą!

6. Gruodžio 5 d. – pirmadienį – katedroje vyks muzikinis Advento vakaras. Vakaro muziką dovanos Kaišiadorių meno mokyklos mokytojai ir mokiniai. Kviečiame pasiklausyti.

Klebonas