Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2017-02-19)

Su džiaugsmu pranešame, kad Šventasis Tėvas Pranciškus jau paskyrė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju – datą. Iškilmės vyks šių metų birželio 25 d. Vilniuje. Apeigoms vadovaus popiežiaus Pranciškaus pasiuntinys - Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Andželo Amato. Tai išskirtinis istorinis įvykis, nes skelbimo palaimintuoju apeigos Lietuvoje vyks pirmą kartą. Dėkojame Dievui.

Atkreipiame dėmesį, kad apie būsimąjį Palaimintąjį visa aktuali informacija publikuojama internetinėje svetainėje teofilius.lt, taip pat periodiškai – leidinyje Artuma, internetinėje svetainėje bernardinai.lt bei gyvu žodžiu – per Marijos radiją. Prašome skaityti, klausytis...

Klebonas