Skelbimai Kaišiadorių katedroje 2017-02-26 d.

Dėl Pelenų dienos ir gavėnios laiko

Šį trečiadienį (2017-03-01) - Pelenų diena. Pelenų dieną katalikams privalomas pasninkas, rimtis. Šv. Mišios katedroje – 10 ir 18 val.; 10 val. šv. Mišias švęs Kaišiadorių vyskupas, pamaldose tikintieji bus barstomi pašventintais pelenais...

Pelenų dieną prasideda Gavėnios laikas, kuris truks iki Velykų šventės. Šiuo laiku kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose, kurios katedroje vyks gavėnios penktadieniais – 17.30 val., taip pat Atgailos pamaldose apie kurias bus paskelbta vėliau. Velykos šiemet – balandžio 16 d...

Dėl šv. Kazimiero šventės

Kovo 4 d. - ateinantį šeštadienį - Bažnyčia Lietuvoje švęs Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo liturginę - neprivalomą iškilmę; pamaldos katedroje – šiokiadienių tvarka...

1636 m. Bažnyčia šv. Kazimierą paskelbė mūsų tautos užtarėju, o 1948 m. ir Lietuvos jaunimo globėju... 

Dėl maldų už lietuvius pasaulyje

Ateinantį - pirmąjį kovo sekmadienį (2017-03-05 d.) Bažnyčia Lietuvoje švęs Maldos už Lietuvius pasaulyje dieną. Tai kvietimas dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visus Lietuvos vaikus išeivijoje ir Tėvynėje. Šis sekmadienis pasirinktas neatsitiktinai, mat kovo mėnesį tradiciškai lietuviai Tėvynėje ir visame pasaulyje švenčia tautos globėjo šv. Kazimiero šventę... 

Šiais metais, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas - arkivyskupas Gintaras Grušas, kviesdamas tautiečius melstis vieniems už kitus, atkreipia mūsų dėmesį į garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį, kurio metus šiemet paskelbė Lietuvos vyskupai. Jis gerai pažinojo Lietuvos vaikų visame pasaulyje dalią ir rūpesčius. Kalintas sovietiniuose kalėjimuose, persekiotas ir tremtas rūpinosi su juo esančiais žmonėmis, sielų gerove. Tarnavo ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Rusijoje, kur stengėsi atsiliepti žmonėms ta kalba, kuria jie kalba... Tad kreipkimės į Dievą, prašydami garbingojo Teofiliaus užtarimo tiek šia intencija, tiek kasdieniuose rūpesčiuose, - kviečia arkivyskupas.

Klebonas