Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2017-03-05

Dėl piligrimų iš Kauno

Kovo 8 d. – šį trečiadienį - katedroje lankysis piligrimų grupė iš Kauno arkivyskupijos – arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas ir Kauno arkivyskupijos kunigai – melsis prie Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kapo. Šia proga, 11 val. katedroje bus švenčiamos Mišios, kurias celebruos svečiai iš Kauno arkivyskupijos. Kviečiame parapijiečius dalyvauti.  

 

Dėl Kovo 11-osios

Kovo 11-ąją - šį šeštadienį - Lietuvoje švenčiama Nepriklausomybės atkūrimo diena, valstybinė šventė. Tą dieną katedroje pamaldos už Tėvynę - 10 val. Kviečiame parapijiečius dalyvauti.

 

Klebonas