Skelbimai Kaišiadorių katedroje – 2017-03-12

Dėl pasirengimo beatifikacijai gairių

Lietuvos vyskupai paskelbė PASIRENGIMO GARBINGOJO ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO BEATIFIKACIJAI GAIRES – jos skelbiamos internetinėje svetainėje - katalikai.lt

Dėl KK filmo

Krikščioniškasis kino klubas kviečia parapijiečius į Gavėnios kino seansą - žiūrėti filmą - kinematografinę meditaciją apie Jėzaus gundymus dykumoje - "Paskutinės dienos dykumoje" (Rodrigo Garcia „Last Days In The Desert", 2015). Filmas bus rodomas šį penktadienį - kovo 17 d. 18.30 val. - sielovados centre (Birutės g. 9).

Dėl šv. Juozapo atlaidų

Ateinantį sekmadienį - kovo 19 d. – 12 val. katedroje švęsime Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos Sužadėtinio ir Kaišiadorių vyskupijos globėjo atlaidus (ši šventė liturgijoje šiemet perkelta į pirmadienį - kovo 20 d.). Kviečiame dalyvauti.

Klebonas