Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2017-03-19)

Dėl Atgailos pamaldų...

Gavėnios laikotarpyje Bažnyčia kviečia tikinčiuosius atlikti išpažintį dalyvaujant Atgailos pamaldose. Atgailos pamaldos katedroje per šią Gavėnią numatytos Verbų sekmadienio išvakarėse - balandžio 8 d. 17 val. Kviečiame dalyvauti, pakvieskite ir artimuosius – šeimos narius.

 

Dėl T.Matulionio minėjimo...

Rytoj - kovo 20 d., minint kasmėnesinę arkivyskupo Teofiliaus Matulionio mirties dieną, po šv. Mišių vakare parapijos klebonas kviečia parapijiečius bendrai maldai į katedros kriptą - dėkoti Dievui už garbingąjį Teofilių Matulionį bei meldžiant malonių per jo užtarimą.

 

Dėl naujo vikaro paskyrimo

Kaišiadorių vyskupo paskyrimu, nuo šio pirmadienio pradės tarnystę šioje parapijoje naujas vikaras – kun. Mindaugas Grenda, iki šiol ėjęs vikaro pareigas Molėtų parapijoje. Kunigas Tadas Piktelis, ėjęs Kaišiadorių parapijos vikaro pareigas, paskirtas Elektrėnų parapijos vikaru. Kunigas Laurynas Visockas, iki šiol ėjęs Elektrėnų parapijos vikaro pareigas, paskirtas Molėtų parapijos vikaru.

Klebonas