Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2017-04-30

1. Ateinantį - pirmąjį gegužės sekmadienį Lietuvoje minima Motinos diena. Motinos dieną šv. Mišios katedroje - 8, 10 ir 12 val. - bus švenčiamos aukotojų intencija už gyvas Motinas, o vakare 18 val. - už mirusias; už mirusias motinas šv. Mišios dar bus švenčiamos ir pirmadienį po Motinos dienos.

2. Gegužės 1 d. pradėsime Gegužines pamaldas, skirtas Dievo Motinos Marijos garbei. Gegužinės pamaldos katedroje - šiokiadieniais pusę valandos prieš Mišias vakare – (17.30 val.), o sekmadieniais – pusę valandos prieš sumą (11.30 val.). Kviečiame dalyvauti!

3. Kiti skelbimai: 
- Pranešame, kad Vadovaujantis Šventųjų skelbimo kongregacijos leidimu, Kaišiadorių vyskupui vadovaujant, Garbingojo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio palaikai praėjusią savaitę buvo iškelti iš katedros kriptos - vyskupų kapavietės, įdėti į naują karstą, ir laikinai padėti katedros Gailestingumo koplyčioje, iki kol bus pagamintas būsimam Palaimintajam skirtas sarkofagas - puošnus karstas. Po beatifikacijos Palaimintojo kankinio palaikai - sarkofage visam laikui bus padėti į jo garbei skirtą koplyčią katedroje - altoriuje ir atidengtas paveikslas - pagarbinimui, užtarimo maldai.

- Kaišiadorių parapija kviečia parapijiečius dalyvauti Garbingojo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio beatifikacijoje, kuri vyks šių metų birželio 25 d. Vilniuje. Tikintieji, kurie pageidautų vykti į beatifikaciją organizuotai - su parapijos piligrimų grupe, prašome iki gegužės 15 d. registruotis parapijos raštinėje! Beatifikacijos iškilmės programa ir visa susijusi informacija skelbiama internete, adresu - "teofilius.lt".

- Kaišiadorių parapija kviečia į renginį „Pažintis su Teofilium Matulioniu“, kurį organizuoja Kaišiadorių parapija, Kaišiadorių miesto savivaldybė, Kaišiadorių meno mokykla ir Kaišiadorių kultūros centras. Renginys vyks gegužės 10 d. Kaišiadorių kultūros  centre. Renginio pradžia - 17.30 val. - skanėstų mugė ir programa vaikams (prie kultūros cento), 18 val. - mons. Algirdo Jurevičiaus ir Olijardo Lukoševičiaus pranešimai (kultūros centre) ir muzikinė programa. Visa renginio programa patalpinta katedros skelbimų stende, taip pat internete – parapijos svetainėje. Kviečiame dalyvauti!

- Kaišiadorių vyskupas emeritas kviečia kiekvieną gegužės mėnesio sekmadienį dalyvauti gegužinėse pamaldose su Mišiomis Guronyse, Rožinio slėpinių kelio šv. Juozapo koplyčioje, pamaldų pradžia - 15.30 val.  Gegužės 1-ąją Guronių šv. Juozapo koplyčioje bus švenčiami Juozapo Darbininko atlaidai, šv. Mišios - 15.30 val.

Klebonas