Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2017-05-21

 Ateinantį sekmadienį - gegužės 28 d. -  Bažnyčia švęs Šeštines, Viešpaties žengimo į dangų iškilmę liturgijoje.

Taip pat kviečiame tikinčiuosius devynias dienas prieš Sekmines (nuo šio penktadienio - gegužės 26 d.) kasdien melstis į Šventąją Dvasią malda „Dvasia, Viešpatie, ateik....“ Ši malda katedroje - šv. Mišių metu, vietoj visuotinės maldos.

Klebonas