Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2017-05-28 d.

 

1. Birželio 4 d. - ateinantį sekmadienį švęsime Sekmines, Šv. Dvasios atsiuntimo iškilmę liturgijoje.

  -  Kaišiadorių parapijoje Sekminių šventei skirta programa prasidės birželio 3 d. - ateinantį šeštadienį - 21 val. žvakių procesija Gedimino gatve. Kviečiame iki 21 val. susiburti Prekybos centro “IKI” aikštelėje, dalyvauti procesijoje ir šventinėje programoje; nuo 22 val. iki ryto – 7 val. katedroje vyks Šlovinimas, giesmės ir Švč. Sakramento adoracija. Kviečiame dalyvauti.

   - Ateinantį sekmadienį - per Sekmines - iškilmingos šv. Mišios katedroje 8 val., jų metu bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. 

Pastaba: šv. Mišių 10 val. per Sekmines nebus, kviečiame dalyvauti pamaldose 8, 12 arba 18 val.

    - Devynias dienas prieš Sekmines, Bažnyčia kviečia tikinčiuosius kasdien (privačiai ar kartu) melstis į Šventąją Dvasią. Ši malda katedroje - šv. Mišių metu, vietoj bendruomeninės maldos.
 
2. Ateinantį - pirmąjį birželio sekmadienį Lietuvoje tradiciškai minima Tėvo diena. Šv. Mišios katedroje 8 ir 12 val. bus švenčiamos aukotojų intencija už gyvuosius tėvus, o vakare 18 val. - už mirusius; už mirusius tėvus šv. Mišios dar bus švenčiamos pirmadienį po Tėvo dienos.

 3. Birželio 1 d. pradėsime Birželines pamaldas, skirtas Jėzaus Širdies garbei. Birželinės pamaldos katedroje šiokiadieniais - prieš Mišias - 17.30 val., o sekmadieniais - prieš sumos Mišias - 11.30 val. Kviečiame dalyvauti.

Klebonas