Skelbimai Kaišiadorių katedroje 2017-06-11

 

1. Ateinantį sekmadienį Bažnyčia švęs Devintines - Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę liturgijoje. Po sumos Mišių katedroje bus daroma Eucharistinė procesija. Kol vyksta katedroje ir šventoriuje remonto darbai, Devintinių procesija bus daroma katedros viduje be procesijos inventoriaus. Kviečiame dalyvauti!

2. Po dviejų savaičių - birželio 25 d. (sekmadienį) Vilniuje – katedros aikštėje vyks Garbingojo Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio Beatifikacijos – paskelbimo palaimintuoju iškilmė. Beatifikacijos pamaldų pradžia - 14 val., jas transliuos Lietuvos televizija.

    Beatifikacijos dieną - birželio 25-ąją - Kaišiadorių katedroje bus švenčiamos tik vienerios šv. Mišios – ryte 8 val. Parapijiečius kviečiame dalyvauti beatifikacijos iškilmėje Vilniuje. Visa informacija apie beatifikaciją skelbiama internetinėje svetainėje "Teofilius.lt"

3. Garbingojo Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio Beatifikacijos iškilmių išvakarėse – birželio 24 d. - šeštadienį - Kaišiadoryse lankysis Popiežiaus Legatas – Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato. 12.30 val. įvyks garbaus svečio sutikimas prie Kaišiadorių rajono savivaldybės. Po to kardinolas aplankys katedrą ir pasimels prie Garbingojo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio palaikų - sarkofago. Po pietų - 16.30 val. – Teofiliaus Matulionio sarkofagas bus išlydėtas iš Kaišiadorių į Vilniaus katedrą.

     Iškilmingos šv. Mišios, dėkojant Viešpačiui už Teofiliaus Matulionio - vyskupo ir kankinio paskelbimą Palaimintuoju, Kaišiadorių katedroje bus švenčiamos liepos 2 d. - sekmadienį - 12 val. Iš anksto kviečiame dalyvauti!

4. Birželio 14 d. - ateinantį trečiadienį - Lietuvoje minima tremties - "Gedulo ir vilties diena". Tą dieną 18 val. šv. Mišios katedroje bus švenčiamos už Tėvynę ir tremtinius. Kiti, tremties dienai paminėti skirti renginiai, skelbiami katedros skelbimų stende. Kviečiame dalyvauti!

5. Besiruošiant Beatifikacijos iškilmei, šį antradienį - birželio 13 d. -  nuo 9 val. parapijiečiai kviečiami į talką katedroje - grindų, langų ir kitiems valymo darbams. Darbo priemonėmis bus pasirūpinta. Iš anksto dėkojame!

Klebonas