Skelbimai Kaišiadorių katedroje 2017-07-09

Liepos 9 - 16 dienomis Marijampolėje, Vilkaviškio vyskupijoje, vyksta palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai ir paskelbimo palaimintuoju 30-mečio sukakties minėjimas. Atlaidų tvarkaraštis skelbiamas internete. Kviečiame dalyvauti! 

Praeitą sekmadienį, švenčiant Palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio beatifikacijos padėkos pamaldas, Kaišiadorių vyskupas dedikavo ir pašventinto tikinčiųjų pamaldumui Palaimintojo Teofiliaus koplyčią, įrengtą katedroje, kur altoriuje patalpintas sarkofagas su Palaimintojo palaikais ir kanoninis paveikslas.

Palaimintojo Teofiliaus - vyskupo ir kankinio šventė liturgijoje Kaišiadorių vyskupijoje bus švenčiama kasmet birželio 14-ąją. Palaimintajam dedikuota koplyčia katedroje nuo šiol bus atvira visiems tikintiesiems besilankantiems katedroje.

Katedra atvira tikintiesiems pamaldų metu: sekmadienį - nuo 7.30 iki 13 val. ir nuo 17.30 iki 19 val., šiokiadienį - nuo 7.30 iki 10 val. ir nuo 17.30 iki 19 val. 
Kiekvieną ketvirtadienį katedra atvira nuo 7.30 val. iki 19 val. – tuo metu Dievo Gailestingumo koplyčioje vyksta Švč. Sakramento adoracija. Kviečiame apsilankyti!

Klebonas