Skelbimai Kaišiadorių katedroje 2017-08-13

 

DėŽolinės pamaldų ir atlaidų

Rugpjūčio 15 d. (šį antradienį) Pivašiūnuose, svarbiausioje Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vietoje, kurioje nuo senų laikų garsėja užtarimu Švč. M. Marija - Nuliūdusiųjų paguoda, prasidės didieji Žolinės atlaidai. Jie tęsis iki rugpjūčio 22 d. – aštuonias dienas. Svarbiausioji atlaidų diena - rugpjūčio 15-oji – Žolinė, Kaišiadorių dekanato diena – rugpjūčio 17-oji. Atlaidų tvarkaraštis paskelbtas katedros skelbimų stende, taip pat internete. Kviečiame dalyvauti!

 

Rugpjūčio 15 d. - per Žolinę - Kaišiadorių katedroje šv. Mišios - 10 ir 18 val.; prieš Mišias bus šventinami žolynai; sumos Mišių (12 val.) nebus; šia proga, kviečiame į Žolinės atlaidus Pivašiūnuose arba stebėti tiesioginę Mišių transliaciją per Lietuvos televiziją.

 

Dėl palaimintojo Teofiliaus minėjimo katedroje

Rugpjūčio 20 d., ateinantį sekmadienį, Kaišiadorių katedroje, minint Palaimintojo Teofiliaus mirties dieną, kviečiame dėkoti Viešpačiui už didelę malonę turėti jį altorių garbėje bei melsti Palaimintojo užtarimo ir malonės – paskelbimo šventuoju. Po Mišių 18 val. – kviečiame bendrai maldai Palaimintojo koplyčioje, po to mons. Algirdas Jurevičius pristatys knygą „Susipažinkime – esu Teofilius“, kurią bus galima įsigyti.  

Klebonas