Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2017-08-27

 

1. Rugsėjo 1-8 dienomis Trakų parapijos bažnyčioje, Vilniaus arkivyskupijoje, švenčiami tradiciniai Dievo Motinos Marijos Gimimo - Trakinės atlaidai. Atlaidų dienomis šv. Mišios - 10, 12 ir 19 val.

Trakų Dievo Motina yra garsi nuo seno malonėmis – užtarimu, beveik prieš 300 metų – 1718 m. jos paveikslas Trakuose vainikuotas popiežiškomis karūnomis - šiemet pradedami švęsti Jubiliejiniai - Trakų Dievo Motinos - Lietuvos Globėjos paveikslo karūnavimo metai.

2. Rugsėjo 7 – 15 dienomis Šiluvos mažojoje bazilikoje, Kauno arkivyskupijoje, švenčiami tradiciniai Dievo Motinos Marijos Gimimo – Šilinės atlaidai. Atlaidų dienomis šv. Mišios aikšėje prie bazilikos - 12 ir 19 val. Šiemet Šiluvos bažnyčioje bus išstatytos pagarbinimui keliaujančios Palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijos. Jos rugpjūčio 25 d. buvo išlydėtos iš Pivašiūnų šventovės, kur lankėsi Žolinių atlaiduose.

Dievo Motinos Gimimo atlaidai rugsėjo 8 d. taip pat švenčiami Kaišiadorių vyskupijoje - Labanoro parapijos bažnyčioje, ne taip seniai po gaisro atstatytoje, nuo seno gausiai lankytoje Aukštaitijos krašto maldininkų. Kviečiame ir ten apsilankyti.

Šių atlaidų tvarkaraščius galima rasti internete, taip pat katedros skelbimų stende.

3. Šį sekmadienį, Naujųjų mokslo metų išvakarėse, kviečiame pasimelsti už mūsų parapijos moksleivius, mokytojus ir studentus, prašant jiems Dievo palaimos Naujaisiais mokslo metais, kad siekdami žemiškojo, nepamirštų ir dieviškojo mokslo. Šv. Mišios šia intencija katedroje švenčiamos 12 val.

Klebonas