Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2017-09-03

1. Rugsėjo 1-8 dienomis Trakų bažnyčioje (Mažojoje bazilikoje), Vilniaus arkivyskupijoje, švenčiami tradiciniai Dievo Motinos Marijos gimimo - Trakinės atlaidai. Atlaidų dienomis šv. Mišios lietuvių kalba – 12 ir 19 val.

    Trakų Dievo Motina yra garsi nuo seno malonėmis – užtarimu, beveik prieš 300 metų – 1718 m. jos paveikslas Trakuose vainikuotas popiežiškomis karūnomis. Rugsėjo 1 d. drauge su Trakinių atlaidais prasideda Lietuvos vyskupų paskelbti Trakų Dievo Motinos - Lietuvos Globėjos metai. Jie truks iki kitų metų rugsėjo 4 d., kai bus iškilmingai švenčiama jubiliejinė - 300 metų Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnacijos sukaktis. Taip pat ir Lietuvos Respublikos Seimas 2018 metus paskelbė "Trakų Dievo Motinos - Lietuvos Globėjos paveikslo karūnavimo 300 metinių minėjimo metais".

2. Rugsėjo 7 – 15 dienomis Šiluvos bažnyčioje (Mažojoje bazilikoje), Kauno arkivyskupijoje, bus švenčiami tradiciniai Dievo Motinos Marijos Gimimo – Šilinės atlaidai. Šiemet Šiluvos bažnyčioje išstatytos pagarbinimui keliaujančios palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijos – mažasis sarkofagas.

3. Dievo Motinos Gimimo atlaidai rugsėjo 8 – 10 d. taip pat švenčiami Kaišiadorių vyskupijoje - Labanoro parapijos bažnyčioje, ne taip seniai po gaisro atstatytoje, nuo seno gausiai lankytoje Aukštaitijos krašto maldininkų. Kviečiame ir ten apsilankyti.

     Šių atlaidų tvarkaraščius galima rasti internete, taip pat katedros skelbimų stende.

3. Rugsėjo 8 d. (ateinantį penktadienį) liturgijoje švenčiama Dievo Motinos Marijos Gimimo šventė. Šv. Mišios katedroje šiokiadienių tvarka.

     Klebonas 

 

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos informacija:

Rugsėjo 1 d. drauge su Trakinių atlaidais prasideda Lietuvos vyskupų paskelbti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai. 2018 m. rugsėjo 4 d. sueis 300 metų nuo stebuklais garsėjančio Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo karūnacijos. 1718 m. rugsėjo 4 d. Trakų Dievo Motinos paveikslas buvo vainikuotas popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis karūnomis. Tai buvo antras pasaulyje toks įvykis už Romos ribų.

Rugsėjo 1–8 dienomis Trakuose tradiciškai vyksta Trakinių atlaidai, kuriais šiemet prasidės jubiliejiniai Lietuvos Globėjos metai. Kiekvieną atlaidų dieną šv. Mišios bus aukojamos 12 ir 19 val. lietuvių, 10 ir 17 val. lenkų kalbomis. Prieš Mišias katechezes skelbs broliai dominikonai, kasdien bus kalbama Rožinio malda, vyks vakarinė Švč. Sakramento adoracija.

Rugsėjo 2 d. iš Aušros Vartų į Trakus ateis jaunieji piligrimai, vedami vyskupo Arūno Poniškaičio. Tai seniausia Lietuvoje piligrimystės tradicija, kurią dar 1603 m. pradėjo Vilniaus vyskupas Benediktas Vaina.

Pagrindinę atlaidų dieną, rugsėjo 3 d., sekmadienį, iškilmingos šv. Mišios bus aukojamos 10 val. lenkų, 12 val. lietuvių kalbomis Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje. Mišiose liturgijai vadovaujantis Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas Trakų bažnyčią paskelbs bazilika. Po 12 val. šv. Mišių Reinės aikštėje vyks jau tradicija tapusi Spalvotųjų šypsenų šventė, kurioje skambės muzika, vyks kūrybinės dirbtuvės, užsiėmimai vaikams, parapijiečiai vaišins svečius naminiais kepiniais bei kareiviška koše. Vakarinės šv. Mišios vyks 17 ir 19 val.

Rugsėjo 6 d. vyks vidinio išgydymo pamaldos su misionieriumi Marcinu Zielinskiu (Lenkija) ir charizmatine bendruomene „Jesės atžala“. Rugsėjo 7 d. vyks naktinė Švč. Sakramento adoracija, o Šv. Mergelės Marijos Gimimo dieną, rugsėjo 8 d., bus giedamas rytų krikščionių himnas akatistas Marijos garbei, 19 val. šv. Mišios bus aukojamos ekstraordinarine (tridentine) forma, dėkojant Dievui už Benedikto XVI dokumento „Summorum Pontificum“ 10 metų sukaktį.

Besiruošiant 300 metų paveikslo karūnavimo iškilmėms ir valstybės 100 metų gimtadieniui organizuojama akcija „Malda už miestą ir Tėvynę“. Kiekvieno mėnesio trečią trečiadienį Trakuose vyks maldos ir šlovinimo vakarai už Trakų rajono ir visos šalies gyventojus. Jubiliejiniais metais bus organizuojamas Tarptautinis mariologinis kongresas, LR Seime vyks jubiliejui skirta tarptautinė konferencija, taip pat Trakuose vyks teminės paskaitos ir sakraliniai bei kultūriniai renginiai.

Metraščiuose pasakojama, kad 1718 metais į stebuklingojo paveikslo vainikavimo popiežiaus Klemenso XI karūnomis iškilmes atvyko tūkstančiai piligrimų iš „tolimiausių Lietuvos, Žemaitijos, Rusijos, Palenkės, Mozūrijos, net iš pačios Lenkijos ir Prūsijos kraštų. Gausios iš visokių parapijų įvairių draugijų procesijos atvyko su dosniomis ir pamaldžiomis Dievo Motinai sielomis“, o tai anais laikais buvo nematytas reiškinys. Visą oktavą trukusios iškilmės tapo visos tautos tikėjimo išpažinimu dalyvaujant visų socialinių luomų žmonėms.

Lietuvos Respublikos Seimas 2018 metus paskelbė Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metinių minėjimo metais.

Daugiau informacijos - www.trakubaznycia.lt.