Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2017-10-08

  • Ateinantį sekmadienį – spalio 15 d. - Bažnyčia kvies maldai už Misijas – Jėzaus Gerosios naujienos sklaidą pasaulyje, misionierius bei jų triūsą ir kvies tikinčiuosius prisidėti aukomis misijų veiklai paremti. Kitą sekmadienį rinkliava katedroje bus skirta misijoms, o surinktos aukos perduotos Apaštalų Sosto nunciatūrai Vilniuje. Iš anksto dėkojame. 
  • Nuo spalio 12 d., kiekvieną ketvirtadienį, 18.45 val. kviečiame į paskaitų ciklą - Šv. Raštas: psalmės - būdas pažvelgti į savo širdį ir atrasti Dievo pasaulį, vieta - Vyskupijos sielovados centre (Birutės g. 9, III a.), lektorius - Šv. Rašto žinovas kun. Mozė Mitkevičius (Vilnius). Kviečiame klausytis!
  • Spalio 13 d. 18.30 val. kviečiame į krikščioniško kino klubo sezono atidarymą, vieta - Vyskupijos sielovados centre (Birutės g. 9, III a.). Bus rodomas naujas filmas apie jėzuitų ordino įkūrėją šv. Ignacą Lojolą. Scenarijaus autoriai ir režisieriai - sutuoktiniai Paolo Dy ir Cathy Azanza. Filmuota Ispanijoje, ten kur gyveno šventasis. Kviečiame žiūrėti!

      Klebonas