Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2017-10-15

 

Dėl šv. Jono Pauliaus atlaidų

Spalio 22 d. – ateinantį sekmadienį - liturginiame kalendoriuje minimas Šv. Jonas Paulius II. Tą dieną tikintieji, įprastomis sąlygomis, gali pelnyti Visuotinius atlaidus aplankę Kaišiadorių katedros Dievo Gailestingumo koplyčią ir pasimeldę prie šventojo altoriaus – relikvijos. Atlaidų šv. Mišios katedroje – 12 val. Kviečiame dalyvauti! 

Dėl vakarų su Palaimintuoju Teofiliumi

Kaišiadorių katedroje kiekvieną sekmadienį vyks "Vakarai su palaimintuoju Teofiliumi". Pamaldų tvarka:

17 val. – Švč. Sakramento adoracija Palamintojo koplyčioje, dvasinio pokalbio bei išpažinties galimybė,

18 val. – šv. Mišios prie Palamintojo relikvijos (altoriaus) aukotojų intencijomis. Kviečiame dalyvauti!

Klebonas /Kurija