Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2017-11-26)

 

Dėl Adventinio laikotarpio

   Ateinantį sekmadienį (gruodžio 3 d.) pradėsime Advento laiką Bažnyčioje ir Naujus liturginius metus. Advento metu Bažnyčia kviečia tikinčiuosius budėti – daugiau pasimelsti, atlikti išpažintį, vengti perdėto dėmesio pramogoms, neapleisti gerų darbų... Advento sekmadieniais ankstyvosios šv. Mišios, kitaip vadinamos Rarotų mišiomis, katedroje bus švenčiamos 8 val., pusę valandos prie Mišias bus giedamos Marijos valandos.

  Advento metu po pamaldų katedroje parapijiečiai galės įsigyti pašventintų kalėdaičių Kūčioms. Aukos už kalėdaičius bus skirtos katedros šildymui.

Klebonas