Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2017-12-03

 Dėl Advento laiko ir Atgailos pamaldų

          Šį sekmadienį prasideda Advento laikas ir Nauji liturginiai - Bažnyčios metai. Advento metu Bažnyčia kviečia tikinčiuosius daugiau dėmesio skirti dvasiniam gyvenimui – maldai, atlikti išpažintį, neapleisti gerų darbų... Atgailos pamaldos (su individualia išpažintimi) katedroje – gruodžio 17 d. (sekmadienį), 16.30 val. Kviečiame dalyvauti.

           Advento sekmadieniais ankstyvosios šv. Mišios, kitaip vadinamos Rarotų mišiomis, katedroje bus švenčiamos 8 val., pusę valandos prie Mišias bus giedamos Marijos valandos.

           Advento metu po šv. Mišių katedroje parapijiečiai galės įsigyti pašventintų kalėdaičių Kūčioms. Aukos už kalėdaičius bus skirtos katedros šildymui.

 

Dėl akcijos "Gerumas mus vienija"

   Lietuvos Caritas kviečia tikinčiuosius ir šiemet įsijungti į kasmet organizuojamą adventinę vargstančiųjų paramos akciją „Gerumas mus vienija”. Caritas per šį Adventą prašo už auką, skiriamą vargstančiųjų reikalams, įsigyti simbolinę Caritas žvakelę, taip paliudijant krikščioniškąją artimo meilę bei solidarumą. Šias žvakeles mūsų parapijoje bus galima įsigyti po pamaldų katedroje. Dėkojame už paramą!

 

Kiti skelbimai:

   Kaišiadorių Neo-katechumenato kelio bendruomenė kviečia parapijiečius per Adventą kasdien ir kartu kalbėti Liturgines Dievo tautos valandas - Rytinę maldą. Maldai kviečia atvykti į Vyskupijos sielovados centrą - Birutės g. 9, kiekvieną darbo dieną (pirmadienį – penktadienį), pradžia – ryte 6.30 val. – prieš pardedant dienos darbus.  

   Nuo gruodžio 7 d., (po dviejų savaičių pertraukos) kiekvieną ketvirtadienį, kviečiame į paskaitų ciklą - "Šv. Raštas: psalmės - būdas pažvelgti į savo širdį ir atrasti Dievo pasaulį". Pradžia - 18.45 val., vieta - Vyskupijos sielovados centras - Birutės g. 9, 3 aukštas, lektorius - kun. Mozė Mitkevičius (Vilnius). Kviečiame klausytis!

   Krikščioniškas kino klubas kviečia į adventinio kino seansą - gruodžio 8 d. (penktadienį). Bus rodomas vaidybinis filmas "Trečiasis stebuklas" ("The Third Mirracle, 1999, JAV).  Pradžia - 18.30 val., vieta – Vyskupijos sielovados centras – Birutės g. 9, 3 aukštas. Filmą pristatys Ramūnas Aušrotas. Kviečiame žiūrėti!

 Klebonas