Skelbimai Kaišiadorių katedroje – 2017-12-31

1. Naujųjų metų 1-ąją dieną šv. Mišios Katedroje - 10, 12 ir 18 val. Sausio 1-ąją Bažnyčia pagerbia Švč. M. Mariją - Dievo Gimdytoją, kartu švenčiama Pasaulinė taikos diena; šią dieną Bažnyčia kviečia tikinčiuosius melstis už taiką ir meldžia jos Mišiose, taip pat Dievo palaimos Naujuose matuose.

2. Ateinantį sekmadienį - sausio 7 d. - Bažnyčia Lietuvoje švęs Viešpaties Apsireiškimo - Trijų Karalių šventę liturgijoje. Kaip priimta nuo seno, Trijų Karalių šventėje bažnyčiose šventinama kreida (ir auksas – pagal poreikį).

3. Sausio 8 d. – kitą pirmadienį - Viešpaties Krikšto šventė liturgijoje; tą dieną baigiasi liturginis Kalėdų laikas. Šiais metais Gavėnia prasidės vasario 14 d. - Pelenų trečiadienį, o Velykos – balandžio 1 d. Šiemet toliau tęsis Lietuvos vyskupų paskelbti Trakų Dievo Motinos - Lietuvos Globėjos metai. Taip jau sutapo, kad 300-osios Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo (popiežiaus karūnomis) metinės vyks minint Lietuvos valstybės šimtmetį – šiais metais, rugsėjo mėnesį Trakuose.

4. Nuo sausio 7 d. – kito sekmadienio, kviečiame vėl kiekvieną sekmadienio vakarą pamaldoms Palaimintojo Teofiliaus koplyčioje katedroje, meldžiant Jo užtarimo. Pamaldų tvarka: 17 val. – Švč. Sakramento adoracija Palaimintojo koplyčioje, dvasinio pokalbio bei išpažinties galimybė, 18 val. – šv. Mišios prie Palaimintojo sarkofago (relikvijos) aukotojų intencijomis.  

Klebonas