Skelbimai Kaišiadorių katedroje, 2017- šv. Velykos

Velykų iškilmių II dieną (pirmadienį) šv. Mišios katedroje – 8, 10 ir 18 val.

Velykų rinkliava katedroje bus skiriama  arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai – Palaimintojo koplyčios renovacijai, relikvijų altoriaus įrengimui, katedros durų, aplinkos tvarkymui ir kitiems darbams.

Garbingojo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio beatifikacija įvyks šių metų birželio 25 d. Vilniuje. Tikintieji, kurie vyks į beatifikaciją su parapijoje organizuojama piligrimų grume, prašome iki gegužės 15 d. registruotis parapijos raštinėje.

Ateinantį sekmadienį – per Atvelykį - Bažnyčia švenčia Dievo Gailestingumo sekmadienį. Tą dieną Kaišiadorių katedroje 12 val. bus švenčiami Dievo gailestingumo atlaidai, suteikti Katedros Dievo gailestingumo koplyčiai. Kviečiame dalyvauti - kartu melsti užtarimo Dievo gailestingumo apaštalų – pop. Jono Pauliaus II, ses. Faustinos ir kun. Sapočkos, kurių relikvijos pagarbinimui išstatytos katedros koplyčioje.

Visą šią savaitę Vilniuje, Dievo gailestingumo šventovėje bus švenčiama Gailestingumo savaitė - atlaidai. Atlaidų tvarkaraštis skelbiamas internete.   

Klebonas