Skelbimai Kaišiadorių katedroje – 2018-01-07

 

1. Sausio 8 d. – pirmadienį - Viešpaties Krikšto šventė liturgijoje; tą dieną baigiasi liturginis Kalėdų laikas, nors kalėdinės giesmės Lietuvos bažnyčiose dar giedamos iki grabnyčių. Šiais metais Gavėnia prasidės vasario 14 d. - Pelenų trečiadienį, o Velykos – balandžio 1 d.  Šiemet toliau tęsis Lietuvos vyskupų paskelbti Trakų Dievo Motinos - Lietuvos Globėjos metai. Taip jau sutapo, kad 300-osios Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo (popiežiaus karūnomis) metinės vyks minint Lietuvos valstybės šimtmetį – šiais metais, rugsėjo mėnesį Trakuose.

2. Nuo šio - Trijų Karalių sekmadienio, vėl kviečiame kiekvieną sekmadienio vakarą pamaldoms Palaimintojo Teofiliaus koplyčioje katedroje, meldžiant jo užtarimo. Pamaldų tvarka: 17 val. – Švč. Sakramento adoracija Palaimintojo koplyčioje, dvasinio pokalbio bei išpažinties galimybė, 18 val. – šv. Mišios prie Palaimintojo sarkofago (relikvijos) aukotojų intencijomis. Kviečiame dalyvauti!
  
3. Sausio 12 d. (penktadienį) Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras kviečia į krikščioniško kino seansą, kurio tema  kankinystė. Bus demonstruojamas lenkų autoriaus Krzysztofo Zanussi filmas "Gyvenimas už gyvenimą", pasakojantis apie šv. Maksimilijono Kolbės kankinystės istoriją. Fimas bus rodomas Vyskupijos sielovados centre, Borutės g. 9 (Kaišiadorys) pradžia – 18.30 val.

4. Sausio 13 -ąją Lietuvoje minima Laisvės gynėjų diena. Tą dieną šia intencija - už Laisvės gynėjus ir Lietuvą - kviečiame pasimelsti Mišiose katedroje arba privačiai.

5. 2018 m. sausio 21 d. (sekmadienį) Kaišiadorių katedroje 18 val. šv. Mišiose giedos operos solistai Liudas Mikalauskas ir Egidijus Bavikinas.  Po šv. Mišių – sakralinės muzikos koncertas „Padėka palaimintajam Teofiliui“. Kviečiame dalyvauti!

Klebonas