Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2018-01-28

 

 1. Ateinantį penktadienį - vasario 2 d. - Bažnyčia švęs  Grabnyčias, Kristaus Paaukojimo šventę liturgijoje, pamaldos katedroje - 10 ir 18 val. Tą dieną Bažnyčia kviečia tikinčiuosius melstis už vienuolius ir pašaukimus pašvęstajam gyvenimui. Grabnyčių dieną šv. Mišiose 10 val. dalyvaus Kaišiadorių vyskupijoje reziduojančios seserys – vienuolės (vyrų vienuolių – vyskupijoje nėra), bus daroma procesija su žvakėmis. Kviečiame dalyvauti.  

Kaip priimta nuo seno, Grabnyčių dieną pamaldose bus šventinamos tikinčiųjų atsineštos žvakės – grabnyčios. Šios žvakės tradiciškai buvo naudojamos uždegti prie mirusiojo ar gresiant mirties pavojui. Mirtis asocijuojasi su tamsa, nežinomybe, kaip ir pats žodis „grabnyčios“ sietinas su grauduliu, neviltimi; tačiau deganti pašventinta žvakė krikščioniui yra Kristaus pergalės prieš mirtį ir tamsą simbolis, išsklaidantis graudulį, neviltį...

 2. Ateinantį šeštadienį - vasario 3 d. - Bažnyčia minės šv. Blažiejų, vyskupą ir kankinį. Tą dieną pamaldose bus šventinamos Blažiejaus žvakės ir meldžiama šventojo užtarimo, ypač sveikatos, sergantiems gerklės ligomis; pamaldos katedroje – šiokiadienių tvarka - 10 ir 18 val.

Klebonas