Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2018-02-04

 

1. Vyskupų kreipimasis, artėjant Lietuvos paaukojimui Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai:

Šių metų vasario 11 d. 12 val. Trakų (Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo) bazilikoje Lietuvos vyskupai aukos iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Lietuva bus paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai.

Kokia šio veiksmo prasmė? Lietuvos paaukojimas Švč. Mergelei Marijai – tai tikėjimo veiksmas, kuriuo:

– išreiškiame pasitikėjimą Marija, kurią Jėzus mums patikėjo kaip Motiną, nuo kryžiaus sakydamas šv. Jonui: „Štai tavo Motina!“ (Jn 19, 27);
– atnaujiname tikėjimą, puoselėtą mūsų tėvų ir protėvių, kurio dėka Lietuva tapo žinoma kaip Marijos žemė, o prieš 300 metų Trakų Dievo Motinos atvaizdas karūnuotas popiežiaus pašventintomis karūnomis;
– artėjant Vasario 16-ajai, kai švęsime Lietuvos Valstybės atkūrimo 100 metų Jubiliejų, Marijos globai patikime Lietuvos dabartį ir ateitį, su dėkingumu atmindami visus, kurių dėka ją turime.

Vasario 11-ąją kviečiame visus nuoširdžiai jungtis į šį bendrą tikėjimo aktą, gausiai susiburiant Trakuose, taip pat kiekvienoje Lietuvos parapijoje, ir kartu su savo kunigais šv. Mišių metu, prieš tikėjimo išpažinimą, vienu balsu ištariant Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai žodžius.

Negalinčius atvykti į Trakus ar į savo bažnyčią kviečiame jungtis į šį tikėjimo veiksmą LRT televizijos ar Marijos radijo tiesioginių transliacijų iš Trakų bazilikos pagalba.

Lietuvos paaukojimo Mergelei Marijai maldą šiais Jubiliejiniais Trakų Dievo Motinos metais dažnai kalbėkime parapijose, bendruomenėse, šeimose ar asmeniškai.

Švč. Mergelė Marija tegloboja Lietuvą ir kasdien tekreipia mūsų žvilgsnį į savo Sūnų, kviesdama įsiklausyti į Jo žodį ir Juo sekti. Juk Kristus Jėzus – mūsų viltis! (1 Tim 1, 1).

Lietuvos vyskupai

 

Atsižvelgiant į šį vyskupų kreipimasi, vasario 11 d. (sekmadienį) katedroje prieš Mišias tikintiesiems bus išdalintini maldos paveiksliukai su paaukojimo tekstu, o po homilijos - pamokslo, vadovaujant kunigui, drauge bus perskaitytas Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai tekstas - malda. Tikintieji bus kviečiami parsinešti paaukojimo maldos tekstą į namus ir melstis šia malda iki Jubiliejinių – šių metų pabaigos. Kviečiame dalyvauti!

 

Kiti skelbimai:

2.  Vasario 5 d. (pirmadienį) Bažnyčia liturgijoje mininės šventąją kankinę Agotą. Kaip priimta nuo seno, tą dieną šventinami Agotos duona ir vanduo, kurie gali būti naudojami kaip priemonė prieš gaisrą, meldžiant šventosios užtarimo. Duona ir vanduo katedroje bus šventinami po Mišių 8.30 ir 18 val.

3.  Vasario 9 d. (penktadienį) 18.30 val. krikščioniško kino klubas kviečia į kino seansą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėt. Bus rodomas filmas - “Žmogus amžinybei”. Tai juosta apie šv. Tomą Morą, valstybės veikėją, uolų katalikybės gynėją, nukankintą Anglijoje dėl ištikimybės Katalikų Bažnyčiai. Filmą kviečiame žiūrėti Vyskupijos sielovados centre - Birutės g. 9.

4.  Vasario 11 d. (sekmadienį) minima Pasaulinė ligonių diena. Tą dieną Bažnyčia kviečia tikinčiuosius pasimelsti už ligonius, prašant jiems kantrybės ir sveikatos, ir už gydytojus bei slaugytojus, kad jie nestokotų atsidėjimo ir meilės savo tarnystėje. Tą dieną taip pat prasminga aplankyti sunkiai sergančius žmones ir pagal išgales juos paremti.

Klebonas