Skelbimai Kaišiadorių katedroje ➡ 2018-02-11

 

Dėl Vasario 16-osios

Vasario 16-ąją, šiemt, švęsime Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį. Bažnyčia Lietuvoje švęsti šią sukaktį pradeda vasario 11 d., kai Trakuose Lietuvos vyskupai drauge su tikinčiaisiais visoje Lietuvoj pašvęs mūsų šalį Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai, plačiau žr. katalikai.lt

Vasario 16-ąją Kaišiadorių katedroje šv. Mišios už Tėvynę – 11 val. Dėkosime Dievui už Lietuvos Nepriklausomybę ir už visus kilnius žmones, kurie aukojosi dėl bendrojo gėrio ir mūsų krašto. Kviečiame dalyvauti!

Vasario 16-ąją, šventiniu gausmu - „Garbė Lietuvai“ - 12.30 val. prabils Kaišiadorių katedros varpai. Katalikų Bažnyčia daug prisidėjo prie mūsų Valstybės kūrimo, o sovietinės okupacijos metais skatino ir palaikė gyvą tautos laisvės siekį. Todėl šia proga, varpai skambės visose Lietuvos bažnyčiose...

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos vyskupai šių metų vasario 16 d., penktadienį, atleidžia tikinčiuosius nuo pareigos susilaikyti nuo mėsiškų valgių ir kviečia dalintis vieni su kitais Nepriklausomybės džiaugsmu!

Dėl Pelenų dienos

Šį trečiadienį - vasario 14 d. - Pelenų diena. Pelenų dieną katalikams privalomas pasninkas, rimtis. Šv. Mišios katedroje – 10 ir 18 val., pamaldose tikintieji bus barstomi pašventintais pelenais.

Pelenų dieną prasideda Gavėnios laikas, kuris truks iki Velykų šventės. Šiuo laiku kviečiame dalyvauti Kryžiaus kelio pamaldose, kurios katedroje vyks gavėnios penktadieniais – 17.30 val., taip pat Atgailos pamaldose apie kurias bus paskelbta vėliau. Velykos šiemet – balandžio 1 d.

Klebonas