Skelbimai Kaišiadorių katedroje - 2018-02-25

 

šv. Kazimiero šventės

Kovo 3 d. - ateinantį šeštadienį - Bažnyčia Lietuvoje švęs šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo liturginę - neprivaloma iškilmę; pamaldos katedroje – šeštadienių tvarka.

1636 m. Bažnyčia šv. Kazimierą paskelbė mūsų tautos užtarėju, o 1948 m. ir Lietuvos jaunimo globėju.

 

Dėl maldų už lietuvius pasaulyje

Ateinantį pirmąjį kovo sekmadienį Bažnyčia Lietuvoje, kaip kasmet, švęs Maldos už Lietuvius pasaulyje dieną. Tai kvietimas dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visus Lietuvos vaikus išeivijoje ir Tėvynėje. Šis sekmadienis pasirinktas neatsitiktinai, mat kovo mėnesį lietuviai Tėvynėje ir visame pasaulyje švenčia tautos globėjo šv. Kazimiero šventę.

 

Šiais metais, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas - arkivysk. G. Grušas, kviesdamas tautiečius melstis vieniems už kitus, atkreipia dėmesį ir kviečia per šiuos jubiliejinius metus dažnai kalbėti Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai maldą. „Tegul ji skamba mūsų namuose, bendruomenėse ir parapijose. Visus, kurie atvyks į Lietuvą, kviečiame aplankyti Trakų baziliką ir čia, priešais Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslą, perskaityti Lietuvos paaukojimo Marijai maldą“ – sakoma arkivyskupo kreipimesi.

 

Dėl atgailos laiko

Kaip kasmet, per gavėnia, Bažnyčia kviečia tikinčiuosius atgailai - atlikti metinę išpažintį. Katedroje šia galimybe visų pirma kviečiame pasinaudoti sekmadieniais, kur nuo 17 iki 18 val. klausoma išpažinčių, taip pat yra galimybė dvasinio pokalbio su kunigu (ar dvasios palydėtoju).

Atgailos pamaldos (su individalia išpažintimi) katedroje numatytos  kovo 4 d., 16.30 val. Kviečiame dalyvauti!

 

Klebonas