Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2018-03-11)

 

1. Pranešame džiugią žinią, kurią paskelbė Vatikano kurija, kad šių metų rugsėjo 22 ir 23 dienomis Lietuvoje - Vilniuje ir Kaune lankysis popiežius Pranciškus. Tiksli popiežiaus kelionės programa, o ir galimybė daluvauti susitikime, bus paskelbta vėliau.

         Kaip sako apie šį vizitą Kauno arkivyskupas L. Virbalas, popiežius atvyksta pas žmones, kuo arčiau žmonių. Esame labai pradžiuginti, bet kartu ir įpareigoti: turime ruoštis ne tik nusiteikimu, bet ir pažinti tai, ką popiežius nori perduoti, ką jis kalba. Šitas laikas yra labai svarbus - pasiruošimo laikas susitikti popiežių tinkamai, gerai pasiruošus.

2. Šį sekmadienį - kovo 11-ąją - minint Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo dieną, kviečiame pasimelsti užTėvynę. Šia intencija Mišios katedroje - 12 val.

3. Primename, kaip kasmet, per gavėnią, Bažnyčia kviečia tikinčiuosius atgailai - atlikti metinę išpažintį. Katedroje šia galimybe visų pirma kviečiame pasinaudoti sekmadieniais, kur nuo 17 iki 18 val. klausoma išpažinčių, taip pat yra galimybė dvasinio pokalbio su kunigu ar dvasiniu palydėtoju.

4. Ateinantį - V gavėnios sekmadienį - Lietuvos vyskupai kviečia maldai už seksualinės prievartos aukas. Jų kreipimesi sakoma, kad tarp mūsų yra brolių ir seserų, kurie buvo sužeisti, nes patyrė seksualinį išnaudojimą. Lytiškumas, kuriuo Dangaus Kūrėjas apdovanojo žmones, turi aiškų tikslą – būti santuokinės vyro ir moters meilės bei jų vaisingumo galia. Ir kviečia maldai už asmenis, ypač vaikus ir jaunimą, kurie patyrė išnaudojimą. Prašykime Viešpaties, kad jie būtų apdovanoti išgydymo malone.

Klebonas