Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2018-03-18)

 

1. Šį sekmadienį - kovo 18 d. - 12 val. katedroje švęsime Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos Sužadėtinio ir Kaišiadorių vyskupijos globėjo atlaidus. Šv. Mišias celebruos Kaišiadorių vyskupas emeritas J. Matulaitis.

   Šv. Juozapo šventė liturgijoje – kovo 19 d. Tą dieną kviečiame tikinčiuosius pasimelsti už vyskupiją – jos Globėjo šventės proga. Šv. Mišios katedroje – šiokiadienių tvarka - 8.30 ir 18 val.

2. Ateinantį sekmadienį (kovo 25 d.) -  Verbos - Viešpaties kančios sekmadienis; tą dieną prieš (visas) Mišias bus šventinamos tikinčiųjų atsineštos verbos.

   Verbų sekmadienį prasideda Didžioji savaitė, skirta svarbiausių mūsų išganymo slėpinių šventimui. Šį laiką dera praleisti rimtyje, o Didįjį tridienį apsilankyti bažnyčioje, dalyvauti liturgijoje - pamaldose, daugiau pasimelsti. 

Klebonas