Skelbimai Kaišiadorių katedroje – 2018-03-25, Didžioji savaitė

 

Verbų sekmadienį prasideda Didžioji savaitė, skirta svarbiausių Išganymo slėpinių šventimui:

Didįjį ketvirtadienį Krizmos - aliejų šventinimo Mišios katedroje - 10 val. Šias Mišias švenčia vyskupas, kartu su vyskupijos kunigais; kunigai tą dieną atnaujina kunigystės pažadus, o tikintieji kviečiami melstis už kunigus bei šventinami aliejai sakramentams.

Didįjį ketvirtadienį Paskutinės vakarienės Mišios - 18 val.; po pamaldų Švč. Sakramentas bus perneštas į Garbinimo altorių.

Didįjį penktadienį Kristaus kančios pamaldos - 18 val.; po to katedroje vyks Kryžiaus kelio pamaldos – joms pasibaigus bus atidengtas simbolinis Kristaus kapas ir išstatytas Švč. Sakramentas adoracijai.

Didįjį šeštadienį kviečiame parapijiečius popietiniu laiku (po 12 val.) aplankyti Kristaus kapą katedroje ir pasimelsti prie išstatyto Švč. Sakramento; Didįjį penktadienį katalikams privalomas pasninkas - derėtų valgyti kiek mažiau nei įprasta bei susilaikyti nuo mėsiškų valgių. Didįjį penktadienį katedroje tradiciškai bus daroma rinkliava Šventosios Žemės bažnyčių išlaikymui.

Didįjį šeštadienį Velyknakčio pamaldos - 21 val. Į pamaldas dera atsinešti žvakes Krikšto pažadų atnaujinimui ir indą su vandeniu, kurį pašventins apeigų metu.

Velykų iškilmės I dieną iškilmingos šv. Mišios - 8 val. Per Velykas dar bus švenčiamos Mišios 12 val. Velykų II dieną pamaldos – 10 ir 18 val. Per Velykas, kaip kasmet, 8 val. – prieš Mišias bus daroma eucharistinės procesijos katedros šventoriuje. Dalyvius prašome jai pasiruošti.

Klebonas