Skelbimai Kaišiadorių katedroje (2018-07-09)

 

1) Pranešame, kad šių metų liepos 2 d. Popiežius PRANCIŠKUS nominavo vyskupu ir paskyrė Kauno arkivyskupijos augziliaru – vyskupu pagalbininku Algirdą JUREVIČIŲ, Kaišiadorių vyskupijos generalvikarą - vyskupo pagalbininką administracijai.

Paskirtasis vyskupu asmuo – vyskupas nominantas Algirdas Jurevičius iki šio mėnesio pabaigos dar eis Kaišiadorių vyskupijos generalvikaro pareigas (reziduos Kaišiadoryse), o rugpjūčio mėnesį persikels į Kauną - ten bus konsekruotas vyskupu ir pradės eiti pareigas Kauno arkivyskupijoje. Melskime Dievo palaimos atsakingose - ganytojo pareigose.

2) Kaip buvo skelbta, popiežius PRANCIŠKUS rugsėjo 22–25 d. su apaštaliniu vizitu lankysis trijose Baltijos šalyse - Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Susitikti su popiežiumi Lietuvoje bus galima rugsėjo 22–23 d. Vilniuje ir Kaune. Jau skelbiama internete (katalikai.lt) tiksli Popiežiaus vizito Lietuvoje programą - kada ir kur lankysis.

Primename, kad norintys savarankiškai dalyvauti šv. Mišiose, o jaunimas - Jaunimo susitikime su Popiežiumi turės registruotis internetu nuo rugpjūčio 1 d. Tuo tarpu ketinantys šiuose susitikimuose dalyvauti su parapijos bendruomene (ar neturintys galimybės užsiregistruoti internetu), kviečiami jau dabar kreiptis į savo parapijos kunigus ir ten registruotis. Kviečiame dalyvauti!

Klebonas