Skelbimai Kaišiadorių katedroje – 2018-12-30

 

1. Šį sekmadienį - gruodžio 30 d. - Bažnyčia švenčia Šventosios šeimos šventę liturgijoje. Pamaldose

kviečiame melsti krikščioniškoms šeimoms Dievo palaimos ir ištvermės, grumiantis su sekuliarios

visuomenės iššūkiais.

Šeimos yra Bažnyčios ir visuomenės pagrindas, tarsi kraujagyslės žmogaus organizme. Jomis teka

visuomenės atmintis, iš kartos į kartą perduodamas tikėjimas ir dora, gebėjimas mylėti, atleisti ir

priimti kitą, ir tai yra ateities pagrindas. Krikščioniškai šeimai visų pirma reikia maldos. Kai šeima

drauge meldžiasi, ji panaši į prakartėlę – Dievo namus. Pastebėtina ir tai, ką reiškia gyventi be

eimos? Todėl Kalėdų laiko maldose dera atminti ir tuos, kurie gyvena globos ar slaugos namuose,

įkalinimo įstaigose ir kitus vienišus žmones.

 

2. Gruodžio 31 d. - padėkos pamaldos už praėjusius metus - Švč. Sakramento adoracija ir šv. Mišios

katedroje - 22 val. Pirmąją Naujųjų metų dieną šv. Mišios katedroje - 10 ir 18 val. Sausio 1 d.

Bažnyčia iškilmingai pagerbia Švč. M. Mariją - Dievo Gimdytoją, kartu švenčiama Pasaulinė taikos

diena. Ši šventė privaloma katalikams.

 

3. Trijų Karalių šventė – sausio 6 d. – sekmadienį. Nuo ateinančių metų ši šventė Lietuvoje visada

bus švenčiama tik sausio 6 d. – nebus perkeliama į sekmadienį ir neturės privalomos šventės

reikalavimo – kai bus švenčiama eilinę - darbo dieną.

 

Klebonas